حلقه معرفتي صالحين اساتيد: ویژگی‏های ذی‏القرنین از نگاه قرآن و تحلیل تحولات سیاسی منطقه                حلقه معرفتي صالحين اساتيد: آداب تعلیم و تربیت از نگاه شهید ثانی و تحلیل تحولات سیاسی منطقه
حلقه معرفتي صالحين اساتيد: ویژگی‏های ذی‏القرنین از نگاه قرآن و تحلیل تحولات سیاسی منطقه
در ادامه سلسله جلسات حلقه¬هاي صالحين، جلسه كانون بسيج اساتيد دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز با موضوع ویژگی‏های ذی‏القرنین از نگاه قرآن و تحلیل تحولات سیاسی منطقه ویژگی با صحبت‏های دکتر پیش‏قدم و پرسش و پاسخ در کلاس شماره سه مجتمع فرهنگی دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز به مدت 30/1 ساعت در تاريخ 9/8/95 برگزار شد.
1395/08/09 ادامه مطلب


حلقه معرفتي صالحين اساتيد: آداب تعلیم و تربیت از نگاه شهید ثانی و تحلیل تحولات سیاسی منطقه
در ادامه سلسله جلسات حلقه¬هاي صالحين، كانون بسيج اساتيد دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز اقدام به برگزاري جلسه معرفتي صالحين اساتيد تحت عنوان"آداب تعلیم و تربیت از نگاه شهید ثانی و تحلیل تحولات سیاسی منطقه" با حضور و سخنرانی آقای دکتر پیشقدم استاد دانشگاه همراه با پرسش و پاسخ نمود. اين جلسه به مدت 30/1 ساعت در تاريخ 25/7/95 در محل دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز برگزار گرديد. در ابتدای جلسه تلاوت آياتي چند از كلام الله مجيد قرائت گردید و در ادامه آقای دکتر پیشقدم توضیحاتی در خصوص آداب تعلیم و تربیت از نگاه شهید ثانی به شرح زیر بیان نمودند:
1395/07/25 ادامه مطلب


حلقه معرفتي صالحين اساتيد: انتخاب و انتصاب از دیدگاه اسلام / هفته دفاع مقدس
در ادامه سلسله جلسات حلقه¬هاي صالحين، كانون بسيج اساتيد دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز اقدام به برگزاري جلسه معرفتي صالحين اساتيد تحت عنوان"انتخاب و انتصاب از دیدگاه اسلام / هفته دفاع مقدس" با حضور و سخنرانی آقای دکتر پیشقدم استاد دانشگاه همراه با پرسش و پاسخ نمود. اين جلسه به مدت 30/1 ساعت در تاريخ 4/7/95 در محل اتاق شوراي دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز برگزار گرديد. در ابتدای جلسه تلاوت آياتي چند از كلام الله مجيد قرائت گردید و در ادامه آقای دکتر پیشقدم توضیحاتی در خصوص دفاع مقدس به شرح زیر بیان نمودند:
1395/07/04 ادامه مطلب


حلقه معرفتي صالحين اساتيد: سمینار سیر مطالعاتی آثار استاد مطهری و اهمیت ماه مبارک رمضان
در ادامه سلسله جلسات حلقه¬هاي صالحين، كانون بسيج اساتيد دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز اقدام به برگزاري جلسه معرفتي صالحين اساتيد تحت عنوان"سمینار سیر مطالعاتی آثار استاد مطهری و اهمیت ماه مبارک رمضان" با حضور و سخنرانی آقای دکتر یوسف علی مدرس حوزه و دانشگاه همراه با پرسش و پاسخ نمود. اين جلسه به مدت 30/1 ساعت در تاريخ 8/3/95 در محل اتاق شوراي دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز برگزار گرديد. در ابتدای جلسه تلاوت آياتي چند از كلام الله مجيد قرائت گردید، در ادامه آقای دکتر یوسف علی در باب ماه مبارک رمضان و اهمیت آن توضیحاتی را ارائه نمودند.
1395/03/08 ادامه مطلب


حلقه معرفتي صالحين اساتيد: سمینار سیر مطالعاتی آثار استاد مطهری و استدلال¬های فقها پیرامون ولایت فقیه
در ادامه سلسله جلسات حلقه¬هاي صالحين، كانون بسيج اساتيد دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز اقدام به برگزاري جلسه معرفتي صالحين اساتيد تحت عنوان" سمینار سیر مطالعاتی آثار استاد مطهری، آزادی انسان و استدلال¬های فقها پیرامون ولایت فقیه" با حضور و سخنرانی آقای دکتر پیشقدم استاد دانشگاه همراه با پرسش و پاسخ نمود. اين جلسه به مدت 30/1 ساعت در تاريخ 19/2/95 در محل اتاق شوراي دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز برگزار گرديد.
1395/02/19 ادامه مطلب


حلقه معرفتي صالحين اساتيد: سمینار سیر مطالعاتی آثار استاد مطهری و اندیشه سیاسی شیعه و سنی
در ادامه سلسله جلسات حلقه¬هاي صالحين، كانون بسيج اساتيد دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز اقدام به برگزاري جلسه معرفتي صالحين اساتيد تحت عنوان" سمینار سیر مطالعاتی آثار استاد مطهری و اندیشه سیاسی شیعه و سنی " با حضور و سخنرانی آقای دکتر پیشقدم استاد دانشگاه همراه با پرسش و پاسخ نمود. اين جلسه به مدت 30/1 ساعت در تاريخ 05/2/95 در محل اتاق شوراي دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز برگزار گرديد. در ابتدای جلسه تلاوت آياتي چند از كلام الله مجيد توسط دکتر پیشقدم قرائت گردید. دکتر پیشقدم در ابتدای سخنرانی¬شان به بحث مبانی اندیشه سیاسی در اسلام پرداختند. به¬طور کلی مبانی اندیشه سیاسی در اسلام به سه موضوع اساس می¬پردازد که عبارتند از: 1) مبانی 2) اندیشه 3) اسلام
1395/02/05 ادامه مطلب


حلقه معرفتي صالحين اساتيد: سمینار سیر مطالعاتی آثار استاد مطهری و روش¬های تاثیرگذاری رسانه بر مخاطب
در ادامه سلسله جلسات حلقه¬هاي صالحين، كانون بسيج اساتيد دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز اقدام به برگزاري جلسه معرفتي صالحين اساتيد تحت عنوان"سمینار سیر مطالعاتی آثار استاد مطهری و روش¬های تاثیرگذاری رسانه بر مخاطب" با حضور و سخنرانی آقای دکتر پیشقدم استاد دانشگاه همراه با پرسش و پاسخ نمود. اين جلسه به مدت 30/1 ساعت در تاريخ 22/1/95 در محل اتاق شوراي دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز برگزار گرديد. در ابتدای جلسه تلاوت آياتي چند از كلام الله مجيد قرائت گردید، سپس به مدت نیم ساعت فصل سوم کتاب آزادی انسان استاد شهید مرتضی مطهری، درس نهم تحت عنوان "هجرت و جهاد (2)" در قالب طرح اندیشه مطهر با ارائه همکاران دانشگاهی "آقایان دکتر فلاحی و دکتر قریشی" همراه با پرسش و پاسخ انجام پذیرفت.
1395/01/22 ادامه مطلب  ارتباط با ما