حلقه معرفتي صالحين اساتيد: سمینار سیر مطالعاتی آثار استاد مطهری و استدلال¬های فقها پیرامون ولایت فقیه                حلقه معرفتي صالحين اساتيد: سمینار سیر مطالعاتی آثار استاد مطهری و اندیشه سیاسی شیعه و سنی
حلقه معرفتي صالحين اساتيد: سمینار سیر مطالعاتی آثار استاد مطهری و استدلال¬های فقها پیرامون ولایت فقیه
در ادامه سلسله جلسات حلقه¬هاي صالحين، كانون بسيج اساتيد دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز اقدام به برگزاري جلسه معرفتي صالحين اساتيد تحت عنوان" سمینار سیر مطالعاتی آثار استاد مطهری، آزادی انسان و استدلال¬های فقها پیرامون ولایت فقیه" با حضور و سخنرانی آقای دکتر پیشقدم استاد دانشگاه همراه با پرسش و پاسخ نمود. اين جلسه به مدت 30/1 ساعت در تاريخ 19/2/95 در محل اتاق شوراي دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز برگزار گرديد.
1395/02/19 ادامه مطلب


حلقه معرفتي صالحين اساتيد: سمینار سیر مطالعاتی آثار استاد مطهری و اندیشه سیاسی شیعه و سنی
در ادامه سلسله جلسات حلقه¬هاي صالحين، كانون بسيج اساتيد دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز اقدام به برگزاري جلسه معرفتي صالحين اساتيد تحت عنوان" سمینار سیر مطالعاتی آثار استاد مطهری و اندیشه سیاسی شیعه و سنی " با حضور و سخنرانی آقای دکتر پیشقدم استاد دانشگاه همراه با پرسش و پاسخ نمود. اين جلسه به مدت 30/1 ساعت در تاريخ 05/2/95 در محل اتاق شوراي دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز برگزار گرديد. در ابتدای جلسه تلاوت آياتي چند از كلام الله مجيد توسط دکتر پیشقدم قرائت گردید. دکتر پیشقدم در ابتدای سخنرانی¬شان به بحث مبانی اندیشه سیاسی در اسلام پرداختند. به¬طور کلی مبانی اندیشه سیاسی در اسلام به سه موضوع اساس می¬پردازد که عبارتند از: 1) مبانی 2) اندیشه 3) اسلام
1395/02/05 ادامه مطلب


حلقه معرفتي صالحين اساتيد: سمینار سیر مطالعاتی آثار استاد مطهری و روش¬های تاثیرگذاری رسانه بر مخاطب
در ادامه سلسله جلسات حلقه¬هاي صالحين، كانون بسيج اساتيد دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز اقدام به برگزاري جلسه معرفتي صالحين اساتيد تحت عنوان"سمینار سیر مطالعاتی آثار استاد مطهری و روش¬های تاثیرگذاری رسانه بر مخاطب" با حضور و سخنرانی آقای دکتر پیشقدم استاد دانشگاه همراه با پرسش و پاسخ نمود. اين جلسه به مدت 30/1 ساعت در تاريخ 22/1/95 در محل اتاق شوراي دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز برگزار گرديد. در ابتدای جلسه تلاوت آياتي چند از كلام الله مجيد قرائت گردید، سپس به مدت نیم ساعت فصل سوم کتاب آزادی انسان استاد شهید مرتضی مطهری، درس نهم تحت عنوان "هجرت و جهاد (2)" در قالب طرح اندیشه مطهر با ارائه همکاران دانشگاهی "آقایان دکتر فلاحی و دکتر قریشی" همراه با پرسش و پاسخ انجام پذیرفت.
1395/01/22 ادامه مطلب


حلقه معرفتي صالحين اساتيد: سمینار سیر مطالعاتی آثار استاد مطهری و تحلیل تحولات سیاسی منطقه
در ادامه سلسله جلسات حلقه¬هاي صالحين، كانون بسيج اساتيد دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز اقدام به برگزاري جلسه معرفتي صالحين اساتيد تحت عنوان" سمینار سیر مطالعاتی آثار استاد مطهری، آزادی انسان و تحلیل تحولات سیاسی منطقه" با حضور و سخنرانی آقای دکتر پیشقدم استاد دانشگاه همراه با پرسش و پاسخ نمود.
1394/12/09 ادامه مطلب


حلقه معرفتي صالحين اساتيد: سمینار سیر مطالعاتی آثار استاد مطهری، آزادی انسان و تحلیل تحولات سیاسی منطقه
در ادامه سلسله جلسات حلقه¬هاي صالحين، كانون بسيج اساتيد دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز اقدام به برگزاري جلسه معرفتي صالحين اساتيد تحت عنوان" سمینار سیر مطالعاتی آثار استاد مطهری، آزادی انسان و تحلیل تحولات سیاسی منطقه" با حضور و سخنرانی آقای دکتر سلمان¬پور استاد دانشگاه و رئیس محترم دانشکده علوم قرآنی دانشگاه شیراز همراه با پرسش و پاسخ نمود. اين جلسه به مدت 2 ساعت در تاريخ 25/11/94 در محل اتاق شوراي دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز برگزار گرديد.
1394/11/25 ادامه مطلب


حلقه معرفتي صالحين اساتيد: سمینار سیر مطالعاتی آثار استاد مطهری
در ادامه سلسله جلسات حلقه¬هاي صالحين، كانون بسيج اساتيد دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز اقدام به برگزاري جلسه معرفتي صالحين اساتيد تحت عنوان"سیر مطالعات کتب شهید مطهری" با حضور و سخنرانی آقای دکتر ساجدی استاد محترم بخش الهیات ومعارف اسلامی دانشگاه شیراز همراه با پرسش و پاسخ نمود. اين جلسه به مدت 2 ساعت در تاريخ 11/11/94 در محل اتاق شوراي دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز برگزار گرديد.
1394/11/11 ادامه مطلب


حلقه معرفتي صالحين اساتيد: سمینار سیر مطالعاتی آثار استاد مطهری و تحلیل تحولات سیاسی منطقه
در ادامه سلسله جلسات حلقه¬هاي صالحين، كانون بسيج اساتيد دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز اقدام به برگزاري جلسه معرفتي صالحين اساتيد تحت عنوان" سمینار سیر مطالعاتی آثار استاد مطهری و تحلیل تحولات سیاسی منطقه " با حضور و سخنرانی آقای دکتر بیابان¬نورد تحلیل¬گر مسائل سیاسی همراه با پرسش و پاسخ نمود. اين جلسه به مدت 2 ساعت در تاريخ 20/10/94 در محل اتاق شوراي دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز برگزار گرديد. در ابتدای جلسه تلاوت آياتي چند از كلام الله مجيد توسط دکتر فلاحی قرائت گردید، سپس به مدت نیم ساعت فصل پنجم کتاب آزادی انسان استاد شهید مرتضی مطهری تحت عنوان "اسلام و آزادی تفکر (1)" در قالب طرح اندیشه مطهر با ارائه همکاران دانشگاهی "آقایان دکتر فلاح شمسی، دکتر دادپسند و دکتر فلاحی" همراه با پرسش و پاسخ انجام پذیرفت.
1394/10/20 ادامه مطلب


حلقه صالحین بسیج اساتید: حماسه 9 دی ماه و تحلیل تحولات سیاسی منطقه
در ادامه سلسله جلسات حلقه¬هاي صالحين، كانون بسيج اساتيد دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز اقدام به برگزاري جلسه معرفتي صالحين اساتيد تحت عنوان" حماسه 9 دی ماه و تحلیل تحولات سیاسی منطقه" با حضور و سخنرانی آقای امیری تحلیل¬گر مسائل سیاسی همراه با پرسش و پاسخ نمود. اين جلسه به مدت 2 ساعت در تاريخ 22/9/94 در محل اتاق شوراي دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز برگزار گرديد. در ابتدای جلسه تلاوت آياتي چند از كلام الله مجيد توسط دکتر سید محمد هاشم حسینی قرائت گردید، سپس به مدت نیم ساعت فصل چهارم کتاب آزادی انسان استاد شهید مرتضی مطهری تحت عنوان "نهضت آزادی¬بخش اسلام (2)" در قالب طرح اندیشه مطهر با ارائه همکاران دانشگاهی "آقایان دکتر حیدری، دکتر حسینی و دکتر قنبریان" همراه با پرسش و پاسخ انجام پذیرفت.
1394/10/06 ادامه مطلب


حلقه معرفتي صالحين اساتيد: وحدت حوزه و دانشگاه و تحلیل تحولات سیاسی منطقه
در ادامه سلسله جلسات حلقه هاي صالحين، كانون بسيج اساتيد دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز اقدام به برگزاري جلسه معرفتي صالحين اساتيد تحت عنوان"وحدت حوزه و دانشگاه و تحلیل تحولات سیاسی منطقه" با حضور و سخنرانی حجت الاسلام کاویانی همراه با پرسش و پاسخ نمود. اين جلسه به مدت 2 ساعت در تاريخ 22/9/94 در محل اتاق شوراي دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز برگزار گرديد. در ابتدای جلسه تلاوت آياتي چند از كلام الله مجيد قرائت گردید، سپس به مدت نیم ساعت فصل سوم کتاب آزادی انسان استاد شهید مرتضی مطهری تحت عنوان "نهضت آزادی¬بخش اسلام (1)" در قالب طرح بینش مطهر با ارائه همکاران دانشگاهی "آقایان دکتر کارگر، دکتر قریشی و دکتر اخلاقی" همراه با پرسش و پاسخ انجام پذیرفت.
1394/09/22 ادامه مطلب


حلقه معرفتي صالحين اساتيد: گرامیداشت هفته بسیج و روز دانشجو و پاسخ به شبهات دینی
در ادامه سلسله جلسات حلقه هاي صالحين، كانون بسيج اساتيد دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز اقدام به برگزاري جلسه معرفتي صالحين اساتيد تحت عنوان" گرامیداشت هفته بسیج و روز دانشجو و پاسخ به شبهات دینی" با حضور و سخنرانی حجت الاسلام کاویانی همراه با پرسش و پاسخ نمود. اين جلسه به مدت 2 ساعت در تاريخ 8/9/94 در محل اتاق شوراي دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز برگزار گرديد. در ابتدای جلسه تلاوت آياتي چند از كلام الله مجيد قرائت گردید، سپس به مدت نیم ساعت فصل دوم کتاب آزادی انسان استاد شهید مرتضی مطهری تحت عنوان "آزادی معنوی" در قالب طرح بینش مطهر با ارائه همکاران دانشگاهی "آقایان دکتر پورقاسمی، دکتر جعفرزاده و دکتر گلمکانی" همراه با پرسش و پاسخ انجام پذیرفت.
1394/09/08 ادامه مطلب


حلقه معرفتي صالحين اساتيد: طرح بینش مطهر (آزادی انسان)
در ادامه سلسله جلسات حلقه هاي صالحين، كانون بسيج اساتيد دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز اقدام به برگزاري جلسه معرفتي صالحين اساتيد تحت عنوان" آزادی انسان" و در قالب طرح بینش مطهر از مجموعه آثار استاد شهید مرتضی مطهری با ارائه همکاران دانشگاهی آقایان دکتر حیدری، دکتر مرادی و دکتر محمدزاده همراه با پرسش و پاسخ نمود. اين جلسه به مدت 2 ساعت در تاريخ 24/8/94 در محل اتاق شوراي دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز برگزار گرديد. در ابتدای جلسه تلاوت آياتي چند از كلام الله مجيد قرائت گردید، در ادامه دکتر جعفرزاده رئیس بسیج اساتید دانشکده کشاورزی توضیحاتی در رابطه با جلسه اول طرح بینش مطهر و زمان برگزاری جلسات مرتبط با طرح مذکور ارئه نمودند.
1394/08/24 ادامه مطلب


حلقه معرفتي صالحين اساتيد: عبرت های عاشورا و پاسخ به شبهات
در ادامه سلسله جلسات حلقه هاي صالحين، كانون بسيج اساتيد دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز اقدام به برگزاري جلسه معرفتي صالحين اساتيد تحت عنوان" عبرت¬های عاشورا و پاسخ به شبهات" با حضور و سخنرانی حجت الاسلام کاویانی همراه با پرسش و پاسخ نمود. اين جلسه به مدت 2 ساعت در تاريخ 10/8/94 در محل اتاق شوراي دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز برگزار گرديد. در ابتدای جلسه تلاوت آياتي چند از كلام الله مجيد قرائت گردید، در ادامه دکتر جعفرزاده رئیس بسیج اساتید دانشکده کشاورزی توضیحاتی در رابطه با طرح بینش مطهر و زمان برگزاری جلسات مرتبط با طرح مذکور ارئه نمودند.
1394/08/10 ادامه مطلب


حلقه معرفتي صالحين اساتيد: جهاد فرهنگی و قیام امام حسین (ع)
در ادامه سلسله جلسات حلقه هاي صالحين، كانون بسيج اساتيد دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز اقدام به برگزاري جلسه معرفتي صالحين اساتيد تحت عنوان" جهاد فرهنگی و قیام امام حسین (ع)" با حضور و سخنرانی حجت الاسلام رشیدیان، استاد حوزه و دانشگاه و امام جمعه سابق بیضا همراه با پرسش و پاسخ نمود. اين جلسه به مدت 2 ساعت در تاريخ 27/7/94 در محل اتاق شوراي دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز برگزار گرديد.
1394/07/27 ادامه مطلب


حلقه معرفتي صالحين اساتيد: بررسی تحولات سیاسی اخیر منطقه خاورمیانه
در ادامه سلسله جلسات حلقه هاي صالحين، كانون بسيج اساتيد دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز اقدام به برگزاري جلسه معرفتي صالحين اساتيد تحت عنوان" بررسی تحولات سیاسی منطقه" با سخنرانی دکتر بیابان نورد استاد دانشگاه و یکی از مقاله نویسان روزنامه Times همراه با پرسش و پاسخ نمود. اين جلسه به مدت 2 ساعت در تاريخ 12/7/94 در محل اتاق شوراي دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز برگزار گرديد. پس از تلاوت آياتي چند از كلام الله مجيد، دکتر بیابان نورد به تشریح تحولات سیاسی منطقه پرداختند:
1394/07/12 ادامه مطلب  ارتباط با ما