اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

حلقه صالحين بسيج اساتيد: اتکاء مباني نبوت به علم ثابت، قسمت دوم مديريت جهادي و پاسخ به شبهات ديني

در ادمه سلسله جلسات حلقه هاي صالحين، كانون بسيج اساتيد دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز اقدام به برگزاري جلسه معرفتي صالحين اساتيد تحت عنوان " اتکاء مباني نبوت به علم ثابت، قسمت دوم مديريت جهادي و پاسخ به شبهات ديني" با حضور حاج آقاي كاوياني سرمربي صالحين سازمان بسيج اساتيد فارس همراه با پرسش و پاسخ نمود. اين جلسه به مدت 2 ساعت در تاريخ 3/2/93 در محل اتاق شوراي دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز برگزار گرديد. پس از تلاوت آياتي چند از كلام الله مجيد، حاج آقاي كاوياني به ايراد سخنراني در مورد 1- مباني نبوت و 2- مديريت جهادي پرداختند كه خلاصه آن ها به شرح زير مي باشد:


ادامه مطلب1393/02/03

دليل تاكيد رهبر معظم انقلاب بر مسئله فرهنگ چيست؟

در پروژه ناتوي فرهنگي كشورهاي غربي به دنبال ان هستند كه با تغيير در فرهنگ ها و ارزش هاي جوامع و جايگزين كردن ارزش هاي بومي با ارزش هاي غربي راه نفوذ خود را به داخل جوامع همورا سازند تا زا اين طريق زمينه براي سرنگوني حكومت هاي مستقل و روي كارآمدن حكومتي همگام با سياست هاي دولت هاي غربي روي كار بيايند.


ادامه مطلب1393/02/01

نخستین جلسه حلقه صالحين بسيج اساتيد سال 93: مديريت جهادي و ادامه بحث نبوت

در ادمه سلسله جلسات حلقه هاي صالحين، كانون بسيج اساتيد دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز اقدام به برگزاري جلسه معرفتي صالحين اساتيد تحت عنوان مديريت جهادي و همچنين ادامه بحث نبوت با حضور حاج آقاي كاوياني سرمربي صالحين سازمان بسيج اساتيد فارس همراه با پرسش و پاسخ نمود. اين جلسه به مدت 2 ساعت در تاريخ 27/1/93 در محل اتاق شوراي دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز برگزار گرديد. حاج آقاي كاوياني به ايراد سخنراني در مورد 1- ضرورت پرداخت به مسائل اعتقادي، 2- راهنماشناسي و نبوت و 3- پيام نوروزي مقام معظم رهبري پرداختند كه خلاصه آن ها به شرح زير مي باشد:


ادامه مطلب1393/01/27

صفحه اولصفحه قبل151617صفحه بعدصفحه آخر