اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

حلقه هم اندیشی صالحین: بصیرت¬افزایی با محوریت تاریخ ایران باستان و نکات اخلاقی پاسخ به شبهات دینی

در ادامه سلسله جلسات حلقه¬هاي صالحين، جلسه كانون بسيج اساتيد دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز با عنوان " بصیرت¬افزایی با محوریت تاریخ ایران باستان و نکات اخلاقی پاسخ به شبهات دینی" با سخنرانی حجت الاسلام کاویانی از اساتید حوزه همراه با پرسش و پاسخ در تاریخ 17 دی ماه 1396 در اتاق شورای دانشکده کشاورزی به شرح زیر برگزار شد.

مروري بر جلسات قبل

١- تمام مردم ايران قبل از اسلام زرتشتي نيستند و ٧ مذهب داريم. برخي وارداتي هستند مثل بوداپرستي شرقي و يهود شرق و برخي مسيحي هستند. مذهب مزدك، ماني و ميتراپرستي ساخته خود ايرانيان هستند.

٢- اين كه شاهان ساماني زرتشتي بودند ترديدي نيست ولي در مورد زرتشتي بودن هخامنشيان ترديد جدي هستند. چون كتيبه‌هاي نقش رستم، همدان و تخت جمشيد ديده مي‌شود و هيچ روي از زرتشتي بودن آن‌ها در دست نيست و اين فقط يك ادعا است.

٣- اين كه در بين خاندان ساماني باز همه يكدست زرتشتي نيستند و مذهب مسيحيت هم وجود دارد و گفته شد كه خسرو پرويز مسيحي بودن ٢ سال به حكومت روم شرقي پناهنده شده است و تنها فرد از سران  كشور كه بي‌ادب به نام پيامبر كرد خسرو پرويز بود و گفته مي‌شود كه احتمال به خاطر نفوذ مسيحيت در وي بوده است.

ما تمدني بالاي ٧٠٠٠ سال هستيم ولي چرا فقط يك قطعه از تاريخ در حدود ٢٠٠٠ سال مورد بحث است و افكار قبل از آن ايران يك برهوت بوده است.

نفوذ يهوديان به ويژه در زمان هخامنشيان باعث گره‌خوردن تاريخ ايران با هخامنشيان شده است. يهوديان ٢٠٠ سال در ايران در دربار هخامنشيان ساكن هستند و نفوذ در دربار دارند و يك زن يهودي به نام استر در دربار تا مرتبه ملكه شدن هم بالا مي‌آيد.

حضرت علي (ع) در يكي از خطبه‌ها: خداوند از دانايان پيمان گرفته است كه در برابر استكبار و ظلم ظالم و سيري سالم و گرسنگي مظلوم نبايد ساكت باشند. هر كسي در حد توان خودش.

پيمان گيرنده: خداوند متعال                             طرف پيمان: دانشمندان

بنا به اين مضمون مواردي را به بحث مي‌گذارنيم:

دانشمند بايد نسبت خودش را با هر يك از اين موارد روشن كند:

١- ارتباط او با حقيقت (يعني نبايد بي‌طرف بود. بي‌طرفي مال زماني است كه انسان در حال مطالعه و تحقيق است ولي وقتي به حق رسيد بي طرفي معنايي ندارد و بايد روي حق بايستد و نبايد بي‌طرف باشد و يك ملعبه دست عدويي است كه مي‌گويند حدوسط. حدوسط فقط مال حوزه عمل است و نه اعتقاد. حوزه اعتقاد بين حق و باطل حدوسط وجود ندارد. يعني يا حق است يا باطل. در مسائل اخلاقي هم حد افراط و تفريط داريم. مثل زكاوت كه حدبالاي آن پيش فعالي است و افراط است و حالت تفريط آن بلاهت و كندذهني است و حدوسط آن خوب است ولي در حوزه‌ي حق و باطل حدوسط معني ندارد. آنچه مي‌خوانيم و مي‌شنويم يا صحيح است يا غلط.

شاخصه دوم: بايد دانشمند نسبت خود را با عدالت مشخص كند. هر كس به نوعي اين واژه، واژه‌ي مظلومي است.


شاخصه سوم: بايد رابطه‌ي خود را با معنويت مشخص كنيم كه چيست؟ قبلاً اين مطلب را خرافه مي‌گفتند ولي امروز به گونه‌اي است كه در دقيق‌ترين آزمايشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي جهان دارند كار مي‌كنند.

 

شاخصه چهارم: نسبت ما با انسانيت چيست؟ امروز من به عنوان يك دانشمند سر كلاس كه با دانشجويان سروكار دارم، وظيفه ما چيست.

آيا در آينده در مقابل اين‌ها (اين ٤ خصيصه) بازخواست نمي‌شويم؟

اين كه از حضور اسلام در ايران از يك تهاجم ياد مي‌كنند يك دروغ بزرگ است.

سوال: آيا اسلام واقعاً يك مهاجم است يا اين كه نه حقيقت چهره‌ي ديگري دارد؟

آقاي نورمن شاد يك كتابي نوشته كه جمع‌آوري كتيبه‌هاي خطي زمان هخامنشيان و آن‌ها را ترجمه كرده است. در كتيبه‌هاي متعددي كه مشاهده مي‌شود از آرشام گرفته كه بنيان‌گذار اين سلسله است تا كوروش اول و كورش كبير و ... چيزي كه خيلي مطرح است اعتقادات مذهبي و ١٠٠ درصد آن‌ها است. آن‌ها اعتقادات توحيدي (سران سلسله) دارند و از اهورا مزدا يا خداي بزرگ ياد مي‌كنند.

پس ما با يك عده پادشاه خداشناس سروكار داريم. كتبيه‌هاي داريوش خيلي شاخص است و اعتقاد ١٠٠ درصد به خدا دارد و اين كه در نظام هخامنشيان حكومت يك امر تفويضي از خدا به پادشاه است و مي‌گويد اهورا مزدا حكومت را به من داده است.

هيچ حكومتي در حال روي زمين شباهت ايدئولوژيك و مبنايي با هخامنشيان ندارد. از وضع پوشش گرفته يا حاكميت و حكومت.

نكته سوم اين كه مي‌گويند آقايان به زور اسلحه ٢٤ منطقه را تحت فرمانروايي و حاكميت خود گرفته‌اند و در آنجا رسم بوده و گفته آن‌ها به من خراج مي‌دهند و اين حاكميت محصول اسلحه است و نه انتخابات.

اينجا بحث سر زور بودن نيست مطلب اين است كه به فرض محال اگر اسلام حتي با زور اسلحه هم جايي رفته باشد، و به زور رفتن بد است.

به غير از پارس‌ها كه ايراني هستند آيا آن ٢٤ مليت حق دفاع دارند يا نه؟ كشته شدن ايلاميان اصيل به دستور يهوديان مرداخاي چه مي‌شود؟

داريوش در چند جاي كتيبه خود مي‌گويد خدايا اين كشور را از دروغ حفظ كن اين آقا به ما نزديك‌تر است يا سلطنت طلباني كه با ماموران اطلاعاتی غربی هستند.

امام صادق (ع) در مورد دروغ مي‌فرمايند كه شيعه امكان ندارد دروغ بگويد. حتي قتل را مي‌گويند ممكن است ولي دروغ نه. اين‌ها به عنوان كسي كه خدا را مي‌شناسند و ما نزديك‌ترند تا محمدرضا پهلوي بهايي. اسناد بهايي بودن او در سازمان اسناد ملي موجود است.

رضاخان حتي مي‌خواست اميركبير را از گور درآورد و آتش بزند كه انگلستان نگذاشت چون اميركبير دشمن بهائيت و ريشه‌كن كننده آن بود.

سرهنگ فروزنده در صبحگاه و ارتش مي‌گويد كه اعلي حضرت بهايي هستند و اين در مركز مطالعات اسناد ثبت است.

اسلام چه چيزي به ما داده كه خودمان نداشته‌ايم. ما در ايران قبل از اسلام، وحدت سياسي داريم (حكومت مركزي كه كشور را مقتدرانه اداره مي‌كند) ولي اين حكومت مركزي قبل از اسلام استبداد بسيار شديد دارد و اين موردي است كه سبب شد مردم بعد از ورود اسلام به ايران، از حكومت حمايت نكردند. اسلام ٢ جنگ با سپاه هخامنشيان داشته و آن هم با بقاياي سپاه ايران (حداكثر ٦٠ هزار نفر بوده‌اند جمعيت سپاه ايران) و اسلام با مردم سر جنگ نداشته‌ است و بافت طبقاتي شديد و غيرقابل عبور در حكومت باعث نايستادن مردم در مقابل اسلام بود و متأسفانه اين استبداد و رنگ مذهبي و ديني دارد.

وحدت جغرافيايي هم قبل از اسلام بوده است.

در قبل از اسلام در زمان ساسانيان وحدت اعتقادي و آرمان و فلسفي نداريم. زرتشتيان ٤٠٠ سال تلاش كردند يك وحدت آرماني ايجاد كنند ولي نتوانستند به ٢ دليل:

١- مذهب زرتشت فقدان مباني فلسفي داشتند.

٢- نداشتن معنويت

اسلام در مورد همه سوال‌ها استدلال با برهان و دليل عقل‌پسند دارد ولي زرتشتي‌ها ندارند.

هگل مي‌گويد تنها نژادي كه در طول تاريخ موفق شد وجود مطلق را درك كند، نژاد ايراني است. چون نژاد ايراني نژادي است كه در تمام طول تاريخ به شدت تشنه‌ي معنويت است. اسلام طي ٤ قرن پيكره‌ي تكه‌تكه اعتقادي در ايران را يكپارچه كرد و قبل از آن نداشتيم. اهورا مزدا خداي بزرگ است  و اسلام خداي يگانه را به ايرانيان داد.

اعتقادات نيچه و ... پايه نازيسم و فاشيسم در آلمان توسط هيتلر شد. نيچه اعتقاد دارد كه انسان‌هاي غير از يهود اضافي هستند. صهيونيسم بين‌الملل ايدئولوژي ١٠٠ درصد شيطاني دارد و حكومت ما ايدئولوژي ١٠٠ درصد الهي دارد.

اصل اوليه در اسلام بر صداقت است و آنچه به عنوان تقيه از آن ياد مي‌كنند يعني انتخاب يك شكل جديد از مبارزه، نيست وارد آوردن حداكثر ضربه به دشمن و وارد آمدن كمترين ضربه از طرف او.

 

تنها پيغمبري كه در جهاني بودن رسالت ايشان ترديدي نيست پيامبر اكرم (ص) هستند و در قرآن هست.
بازگشت1396/10/17
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !